Arkiv

Om det så är pärmar, ritningsrullar eller videoband som skall förvaras, går det alltid att hitta ett sätt att skapa en specialinredning som passar ert arkiv.

Med mobila kompakter t ex spar man inte bara utrymme utan kan även stänga till arkivet när det inte används, vilket kan vara bra om man i vissa fall har det i direkt anslutning till den övriga verksamheten. Där går det dessutom att specialbeställa fronter som överenstämmer med inredningen i övrigt. Sektionerna kan inredas med t.ex. hängmappsramar och lådfack och hela arkivet kan förses med enklare lås.

Kontakta oss

Bildgalleri